PLENDE

Nasz rozwój

triangletriangle

O firmie

CADM Automotive to dynamicznie rozwijające się inżynierskie biuro projektowe z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności firmy jest wykonywanie profesjonalnych usług projektowych dla producentów oryginalnego wyposażenia - głównie w branży automotive, kolejowej i lotniczej.
Specjalizujemy się w rozwoju zarówno pojedynczych komponentów, jak i całych modułów oraz systemów, uwzględniając ich integrację w danym otoczeniu.
Gwarantem sukcesu jest doświadczony zespół projektantów mających dostęp do najnowszych technologii oraz podążających za trendami w designie.
Na życzenie klienta wysyłamy naszych pracowników bezpośrednio do jego siedziby bądź przejmujemy zadania do biura w Krakowie, gdzie z pełną odpowiedzialnością wykonujemy pracę w stałym kontakcie ze zleceniobiorcą.
map

Fakty i liczby

lokalizacje klientów
Kanada
22%
USA
36%
Hiszpania
19%
Niemcy
12%
Finlandia
4%
Polska
3%
Francja
2%
Chiny
1%
Szwecja
1%
Wielka Brytania
21%
triangletriangle

Misja i wartości

Naszą misją jest zwiększenie udziału w rynku i rozpowszechnianie wizerunku solidnej firmy, ciągle doskonalącej jakość poprzez inwestowanie w rozwój na różnych płaszczyznach działalności.

Zaufanie

Bez niego nie stworzylibyśmy profesjonalnego zespołu, a w konsekwencji – nie cieszylibyśmy się zaufaniem coraz większej liczby klientów. Ułatwia komunikację, wpływając tym samym na efektywność naszych usług. Jest kluczowe w procesie tworzenia – pozwala rozwinąć skrzydła.

Innowacyjność

Dla nas innowacyjność jest sposobem myślenia. Nie tylko ulepszaniem rozwiązań już istniejących, ale poszukiwaniem kolejnych. Twórczym podejściem do rzeczywistości, z jednoczesnym nastawieniem na przyszłość. Innowacyjność wymaga odwagi – ale dzięki niej osiągamy wymarzone cele. Więcej chcemy, więcej robimy, więcej możemy.

Kreatywność

Doskonała oprawa dla technicznych umiejętności. Niezwykle cenna możliwość nowego spojrzenia, na coś, co już jest dobrze znane i rozwiązywania problemów zanim inni je dostrzegą. W naszym zespole wciąż ją rozwijamy – dyskutujemy, zachęcamy do wyrażania własnych opinii i dzielenia się pomysłami.

Komunikacja

Szybka i precyzyjna wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu, zespołem, a klientem, wpływa na efektywność naszych działań. Dużym ułatwieniem jest szeroki wybór nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, z których chętnie korzystamy. Doceniamy jednak również wartość rozmowy i spotkań bezpośrednich z klientami.

Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za naszą pracę – od etapu koncepcyjnego po produkcję. Za nasze pomysły i obietnice względem klientów. Bycie odpowiedzialnym to nie tylko zobowiązanie – to wielkie wyzwanie.

Wizja i cele

Dążymy do tego, aby logo firmy stało się wartością samą w sobie – marką będącą synonimem profesjonalizmu, nowoczesności i niezawodności.
Cele przez nas postawione:
 • wzmocnienie pozycji na rynku krajowym oraz utrwalenie wizerunku CADM-u jako firmy nastawionej na nieustanny rozwój i inwestycje w nowe obszary działalności,
 • utrzymanie wysokiej jakości usług oraz współpracy z dotychczasowymi klientami, z nastawieniem na pozyskiwanie nowych możliwości współpracy,
 • dbanie o rozwój zawodowy naszych pracowników (szkolenia, wyjazdy biznesowe, odkrywanie i rozwijanie ich indywidualnych predyspozycji) oraz wzmocnienie statusu konkurencyjnej marki na rynku potencjalnych pracodawców w branży.
triangletriangle

Historia

2012
I półrocze 2012

 • W kwietniu otwieramy swoją działalność.
 • W maju startują pierwsze projekty – ITW (siedzenia, części tworzywowe),
 • Magna CTS i Valmet Automotive (systemy uszczelnień).

II półrocze 2012

 • W lipcu otrzymujemy numer dostawcy do Grupy VW – to nasza pierwsza nominacja z VW.

I półrocze 2013

 • Otrzymujemy certyfikat z VW według norm ISO 27001:2013.
 • Rozwijamy firmę do 10 pracowników/
 • 8 licencji/ 6 klientów.
 • W czerwcu uzyskujemy nominację
 • do 3 projektów IP i Consoli (Jaguar).

II półrocze 2013

 • We wrześniu realizujemy projekt dla klienta z Chin.
 • W grudniu kwalifikujemy się do nagrody Gazele Biznesu
 • dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

I półrocze 2014

 • Podnosimy kapitał zakładowy
 • do 130 000 zł.
 • Rozwijamy firmę do 21 pracowników/
 • 16 licencji/ 11 klientów.

II półrocze 2014

 • W sierpniu otrzymujemy nominację do projektu Audi Q5 – panel drzwiowy.
 • Podnosimy kapitał zakładowy
 • do 200 000 zł.

I półrocze 2015

 • Rozwijamy firmę do 32 pracowników/
 • 25 licencji/ 19 klientów.

II półrocze 2015

 • W sierpniu zmieniamy lokalizację biura (Lindego 1c).

I półrocze 2016

 • Rozwijamy firmę do 32 pracowników/
 • 25 licencji/ 19 klientów.

II półrocze 2016

 • W czerwcu pomyślnie przechodzimy audyt recertyfikujący
 • uzyskując zgodność z normą ISO 27002:2013.

I półrocze 2017

 • Rozwijamy firmę do 59 pracowników/
 • 35 licencji/ 37 klientów.

II półrocze 2017

 • Rozwijamy firmę do 100 pracowników/
 • 42 licencji/ 62 klientów.
 • Otwieramy nowe oddziały
 • w Monachium, Katowicach
 • i Wrocławiu.
 • Przejmujemy CtrlCAD Sp. z o.o.
NOW
triangletriangle

Projekty

projects background

BIW

Projektowanie karoserii obejmuje również rozwijanie powierzchni blach konstrukcyjnych.
Referencje
 • Projekty w realizacji.

Oświetlenie

Design komponentów oświetlenia wymaga wiedzy z zakresu optyki i technologii wtrysku.
Referencje
 • Projekty w realizacji.

Systemy uszczelnień

Ich projektowanie to złożony, wymagający doświadczenia oraz rozległej wiedzy, proces.
Referencje
 • Kolejne zlecenia w realizacji.
 • Szczegółowych informacji o zakończonych projektach udzielamy jedynie w przypadkach indywidualnych, za zgodą naszych klientów.

Łańcuch tolerancji

Analiza łańcuchów tolerancji zapobiega problemom podczas montażu komponentów fizycznych.
Referencje
 • Kolejne zlecenia w realizacji.
 • Szczegółowych informacji o zakończonych projektach udzielamy jedynie w przypadkach indywidualnych, za zgodą naszych klientów.

Wnętrza samochodów

Równowaga między możliwościami technologicznymi i produkcyjnymi jest tu podstawą.
Referencje
 • Kolejne zlecenia w realizacji.
 • Szczegółowych informacji o zakończonych projektach udzielamy jedynie w przypadkach indywidualnych, za zgodą naszych klientów.

Zewnętrzne elementy

Istotą jest wysoki standard estetyczny, uwzględniający m.in. wymogi homologacyjne.
Referencje
 • Projekty w realizacji.

Analiza MES

Wspiera projektowanie różnych komponentów poprzez sprawdzenie m.in. ich właściwości wytrzymałościowych.
Referencje
 • Projekty w realizacji.

Układy wydechowe

Ich projekty bazują na wiedzy konstruktorów z zakresu projektowania komponentów z blachy, akustyki i NVH.
Referencje
 • Kolejne zlecenia w realizacji.
 • Szczegółowych informacji o zakończonych projektach udzielamy jedynie w przypadkach indywidualnych, za zgodą naszych klientów.

Wsparcie produkcyjne

Przy wsparciu produkcyjnym wykorzystuje się różne analityczne metody (z użyciem programów Autoform i Dynaform).
Referencje
 • Zlecenia w realizacji.
triangletriangle

Wybrani klienci

Priorytetem świadczonych przez nas usług jest dostarczanie rozwiązań w pełni satysfakcjonujących klienta.
Volkswagen ITW Tenneco
Hutchinson Antolin Valeo
Valmet Saargummi Semcon
Magna GTI Bertrandt
Boryszew Automot Bentley
triangletriangle

Zespół

Wizytówką firmy CADM Automotive są nie tylko projekty,
ale przede wszystkim Ci, którzy je tworzą.
W skład naszego zespołu wchodzą zarówno młodzi inżynierowie, jak i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży automotive. Pracujemy w przestronnym, nowocześnie urządzonym biurze, w dobrej lokalizacji na mapie miasta. Stacje robocze pracowników firmy wyposażone są w specjalistyczne moduły oprogramowania oraz posiadają najwyższą dostępną na rynku specyfikację.Oprócz komfortowych warunków pracy, stwarzamy możliwość uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, konferencjach czy targach. Umożliwiamy także pracę przy projektach za granicą – nasi współpracownicy aktualnie przebywają m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii.Stawiamy na rozwój zawodowy i intelektualny kadry, ale nie zapominamy o przyjaznej atmosferze w miejscu pracy, która sprzyja efektywności. Wiemy i doceniamy, że siła CADM-u to wypadkowa zaangażowania wszystkich jego członków. Wierzymy, że jesteśmy nie tylko zespołem, ale też prawdziwą drużyną.

Zarząd

Michał Laska Prezes Zarządu
 • Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizacja: inżynieria materiałowa. W 2005 roku uczestnik wymiany studenckiej w Engineering Research Institute w University of Ulster, zakres prowadzonych badań – elementy do poszyć samochodów wykonane z włókien węglowych modyfikowane nanocząstkami. Studia ukończył z wyróżnieniem.
 • Karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako Inżynier Konstruktor w firmie TRW, obejmując zadania związane z projektowaniem kierownic do samochodów. Od 2006 r. pracował jako Inżynier Konstruktor dla spółki Bertrandt, gdzie został oddelegowany do Ford UK w celu projektowania siedzeń samochodowych. W latach 2007–2010 jako Inżynier Projektu w McLaren odpowiadał za projektowanie wnętrz samochodów, z kolei w latach 2010–2012 jako Business Development & Sales Manager w CAR Technology odpowiadał za wyznaczanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa i budowanie jego pozycji rynkowej. Od 2012 r. pomysłodawca, współzałożyciel i prezes CADM Automotive, obecnie odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy i umacnianie wizerunku spółki na arenie międzynarodowej. Ponadto od 2016 r. Wiceprezes Zarządu Groclin S.A., gdzie również odpowiada za kwestie związane z definiowaniem i wdrażaniem priorytetów rozwojowych spółki.
André Gerstner Wiceprezes Zarządu
 • Studiował ekonomię na Technische Universitaet w Dreźnie.
 • W latach 2000-2003 prowadził własną działalność gospodarczą w branży IT. Od 2003 r. związany był z niemiecką spółką Preiss- Daimler Group Germany, która to współpraca zaowocowała w latach 2003-2006 objęciem funkcji członka zarządu w jednej ze spółek należących do grupy – PD Kabel- Technik- Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku. W drodze wykupu menadżerskiego w 2006 r. objął stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Po połączeniu Kabel-Technik- Polska Sp. z o.o. z Inter Groclin Auto SA (obecnie Groclin SA) w czerwcu 2013r. decyzją RN zostało mu powierzone stanowisko wiceprezesa spółki Inter Groclin Auto SA. Andre Gerstner jest także prezesem spółek Groclin Wiring i Groclin Service, spółek zależnych od Groclin SA. Obecnie, od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Groclin SA.

Przyjazna organizacja

W firmie przywiązujemy dużą wagę do atmosfery i jakości relacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, gdyż wpływa to na pracę całej kadry. Każdy z nas może liczyć na wsparcie zespołu. Nasi pracownicy mogą w nieograniczony sposób korzystać z tego, co oferujemy jako firma, między innymi:
 • dostęp do kart Multisportu,
 • lekcje języka niemieckiego na różnym poziomie zaawansowania,
 • wspólne wyjścia oraz coroczne wyjazdy firmowe (również z rodzinami),
 • „CADMowskie becikowe”,
 • celebrację wigilii cadmowskiej, urodzin firmy i innych cyklicznych eventów,
 • udział w akcjach społecznych i kulturalnych, m.in. wolontariat w ramach fundacji, z którymi współpracujemy.
Ale to jeszcze nie wszystko. Chcesz dowiedzieć się więcej o zespole CADM Automotive? Zapraszamy na nasz profil na FB!

Etapy rekrutacji

CADM Automotive docenia ludzi z pasją oraz chęcią rozwoju, którzy potrafią kierować swoją karierą i nie boją się nowych wyzwań. Jeżeli powyższe cechy charakteryzują Twoją osobowość – prześlij nam swoje zgłoszenie. Aplikacje do firmy można wysyłać za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej lub kierując je bezpośrednio na adres mailowy info@cadm-a.com .
stage

1. Analiza i selekcja przesłanych aplikacji

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
stage

2. Telefoniczny wywiad kompetencyjny

Pracownik działu HR wstępnie weryfikuje informacje zawarte w CV.
stage

3. Rozmowa rekrutacyjna w siedzibie firmy

Kandydat rozwiązuje test umiejętności technicznych i językowych.
stage

4.Informacja o wyniku rekrutacji

Niezależnie od wyniku, kontaktujemy się z kandydatem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Design Engineer UG NX/CATIA V5- interior (Słowacja)

CADM Automotive świadczy usługi projektowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Naszym bezpośrednim klientem jest nie tylko VW AG, ale również wielu system dostawców zlokalizowanych w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Czechy czy Polska. Ze względu na ciągły i prężny rozwój firmy, z ciekawymi perspektywami i z dnia na dzień lepszą pozycją na rynku motoryzacyjnym firma CADM Automotive poszukuje inżyniera konstruktora z doświadczeniem przy projektowaniu wewnętrznych elementów samochodowych w programie Unigraphics NX i CATIA V5
Miejsce wykonywania pracy: Słowacja
Start: ASAP

Czas trwania projektu:

 • 24 miesiące

Zakres obowiązków:

 • Konstruowanie elementów z tworzyw sztucznych w systemie UG NX - IP/ center console, a także w programie CATIA V5
 • Uczestnictwo w spotkaniach projektowych
 • Wsparcie rozwoju pojazdów od fazy konceptowej do produkcyjnej
 • Sprawdzanie zgodności projektu z wymogami homologacyjnymi oraz wykonalnością produktu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie o profilu mechanicznym lub pokrewne
 • 5- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora interior w branży motoryzacyjnej
 • Bardzo dobra znajomość programu Unigraphics NX bazująca na doświadczeniu zawodowym (modelowanie bryłowe i powierzchniowe)
 • Biegła znajomość programu CATIA V5 bazująca na doświadczeniu zawodowym (moduły Part Design, Assembly Design, GSD)
 • Znajomość specyfiki produktów interior automotive pod kątem rozwoju produktu i zasad projektowania
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dyspozycyjność
 • Gotowość do podróży

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Umowę o pracę
 • Wsparcie przy relokacji
 • Uczestnictwo w ciekawym projekcie
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie realizującej projekty czołowych dostawców motoryzacji oraz OEM-ów – z wielu nie tylko europejskich krajów
APLIKUJ

Dane osobowe

Załączniki

Dołącz CV (preferowane w dwóch wersjach językowych)*:

CV w języku polskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku angielskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku niemieckim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

List motywacyjny

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

Inne materiały

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf


Klikając w przycisk "Aplikuj", "Wyślij" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CADM Automotive Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CADM Automotive danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem: iod@cadm-a.com
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ. U. 2016 r. poz. 922)


Lead Engineer (Niemcy/Monachium)

CADM Automotive świadczy usługi projektowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Specjalizujemy się m.in. w rozwoju samochodowych systemów uszczelnień, zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych, układów wydechowych czy systemów oświetleniowych. Naszym bezpośrednim klientem jest nie tylko VW AG, ale również wielu system dostawców zlokalizowanych w takich krajach jak: Niemcy, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Czechy, Polska i inne. Ze względu na ciągły i prężny rozwój firmy, z ciekawymi perspektywami i z dnia na dzień mocniejszą pozycją na rynku motoryzacyjnym firma CADM Automotive poszukuje Lead Engineer w siedzibie klienta w Niemczech.
Miejsce wykonywania pracy: Monachium
Start projektu: ASAP

Zakres obowiązków:

 • Konstruowanie elementów z tworzyw sztucznych interior dla przemysłu samochodowego
 • Nadzorowanie rozwoju produktu
 • Uczestnictwo w spotkaniach z klientem
 • Wsparcie rozwoju pojazdów od fazy konceptowej do produkcyjnej
 • Sprawdzanie zgodności projektu z wymogami homologacyjnymi oraz wykonalnością produktu
 • Komunikacja z poddostawcami oraz biurem projektowym w Krakowie
 • Reprezentowanie firmy CADM Automotive w siedzibie klienta

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie o profilu mechanicznym lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego- warunek konieczny
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • 5- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora tworzyw sztucznych – elementy wnętrz dla branży automotive
 • Biegła znajomość programu CATIA V5 bazująca na doświadczeniu zawodowym (modelowanie bryłowe i powierzchniowe)
 • Znajomość specyfiki produktów automotive interior pod kątem rozwoju produktu i zasad projektowania
 • Dyspozycyjność
 • Asertywność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet relokacyjny
 • Udział w ciekawym i rozwojowym projekcie
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie realizującej projekty czołowych dostawców motoryzacji oraz OEM-ów – z wielu nie tylko europejskich krajów
 • Możliwość udziału w różnych projektach dla różnych producentów samochodów
APLIKUJ

Dane osobowe

Załączniki

Dołącz CV (preferowane w dwóch wersjach językowych)*:

CV w języku polskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku angielskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku niemieckim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

List motywacyjny

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

Inne materiały

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf


Klikając w przycisk "Aplikuj", "Wyślij" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CADM Automotive Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CADM Automotive danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem: iod@cadm-a.com
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ. U. 2016 r. poz. 922)


Design Engineer – Practice (Krakow)

CADM Automotive świadczy usługi projektowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Naszym bezpośrednim klientem jest nie tylko VW AG, ale również wielu system dostawców zlokalizowanych w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Polska Ze względu na ciągły i prężny rozwój firmy, z ciekawymi perspektywami i z dnia na dzień lepszą pozycją na rynku firma CADM Automotive poszukuje inżyniera konstruktora z doświadczeniem przy projektowaniu elementów wykończenia wnętrz w systemie Catia v5 na długoterminowy projekt w siedzibie klienta w Niemczech.
Miejsce wykonywania pracy: Krakow
Start: ASAP

Zakres obowiązków:

 • Konstruowanie elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu samochodowego
 • Wsparcie rozwoju pojazdów od fazy prototypowej do produkcyjnej
 • Walidacja części konstrukcyjnych w oparciu o wymagania klienta

Wymagania:

 • Student optymalnie IV-V roku Wydziału Mechanicznego bądź pokrewnego
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego - warunek konieczny
 • Znajomość programu Catia v5 poparta wiedzą praktyczną przy wykonywaniu projektów własnych
 • Wiedza z zakresu budowy pojazdów
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Umiejętność szybkiego uczenia się

Oferujemy:

 • Płatny staż
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie realizującej projekty czołowych dostawców motoryzacji oraz OEM-ów - z wielu nie tylko europejskich krajów
 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia
 • Możliwość wyjazdów do klientów zagranicznych
APLIKUJ

Dane osobowe

Załączniki

Dołącz CV (preferowane w dwóch wersjach językowych)*:

CV w języku polskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku angielskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku niemieckim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

List motywacyjny

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

Inne materiały

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf


Klikając w przycisk "Aplikuj", "Wyślij" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CADM Automotive Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CADM Automotive danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem: iod@cadm-a.com
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ. U. 2016 r. poz. 922)


CATIA V5 Design Engineer (Kraków)

CADM Automotive świadczy usługi projektowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Specjalizujemy się m.in. w rozwoju samochodowych systemów uszczelnień, zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych, układów wydechowych czy systemów oświetleniowych. Naszym bezpośrednim klientem jest nie tylko VW AG, ale również wielu system dostawców zlokalizowanych w takich krajach jak: Niemcy, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Polska i inne. Ze względu na ciągły i prężny rozwój firmy, z ciekawymi perspektywami i z dnia na dzień coraz mocniejszą pozycją na rynku firma CADM Automotive poszukuje Design Engineera z doświadczeniem przy projektowaniu samochodowych elementów z tworzyw sztucznych interior w programie CATIA V5.
Miejsce wykonywania pracy: Kraków
Start: ASAP

Zakres obowiązków:

 • Konstruowanie elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu samochodowego w programie Catia V5
 • Wsparcie rozwoju części wyposażenia pojazdów od fazy konceptowej do produkcyjnej
 • Opracowanie dokumentów 2D z uwzględnieniem GD&T
 • Sprawdzanie zgodności projektu z wymogami homologacyjnymi oraz wykonalnością produktu
 • Opracowanie koncepcji części z tworzyw sztucznych wykonywanych metodą wtrysku

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie o profilu mechanicznym lub pokrewne
 • Min. 3- letnie doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora tworzyw sztucznych – elementy wnętrz dla branży automotive
 • Biegła znajomość programu CATIA V5 bazująca na doświadczeniu zawodowym (moduły Part Design, Assembly Design, GSD)
 • Znajomość specyfiki produktów automotive interior pod kątem rozwoju produktu i zasad projektowania
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet socjalny
 • Uczestnictwo w ciekawym projekcie
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie realizującej projekty czołowych dostawców motoryzacji oraz OEM-ów – z wielu nie tylko europejskich krajów
 • Możliwość udziału w różnych projektach, dla różnych producentów samochodów
APLIKUJ

Dane osobowe

Załączniki

Dołącz CV (preferowane w dwóch wersjach językowych)*:

CV w języku polskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku angielskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku niemieckim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

List motywacyjny

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

Inne materiały

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf


Klikając w przycisk "Aplikuj", "Wyślij" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CADM Automotive Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CADM Automotive danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem: iod@cadm-a.com
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ. U. 2016 r. poz. 922)


Aplikacja spontaniczna

Dane osobowe

Preferowane stanowisko:

Preferowana lokalizacja:

Załączniki

Dołącz CV (preferowane w dwóch wersjach językowych)*:

CV w języku polskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku angielskim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

CV w języku niemieckim

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

List motywacyjny

plik wielkości do 2mb, w formacie .doc lub .pdf

Klikając w przycisk "Aplikuj", "Wyślij" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CADM Automotive Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CADM Automotive danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem: iod@cadm-a.com
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę CADM AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ. U. 2016 r. poz. 922)

triangletriangle

Partnerzy

Jesteśmy otwarci na współpracę z wieloma instytucjami o rozmaitym profilu działalności. Wspieramy akcje społeczne i kulturalne.
AGH

AGH

CADM stwarza możliwość odbycia stażu w firmie, najlepszym studentom oferując często pracę przy wielkich projektach (także poza granicami kraju). We współpracy z AGH organizuje również cykl szkoleń z obsługi CATIA.
Fundacja Pomocy Sierotom

Fundacja Pomocy Sierotom

Firma angażuje się w różne akcje społeczne i kulturalne. We współpracy z Fundacją, CADM ufundował prezenty świąteczne dla jej podopiecznych, zestawy szkolnych podręczników, a pracownicy firmy regularnie pomagają w nauce wybranym uczniom.
triangletriangle

Kontakt

CADM Automotive Sp. z o.o.

ul. Lindego 1c  
30-148 Kraków
TEL: +48 12 397 21 89  
FAX: +48 12 397 21 92  
E-MAIL: info@cadm-a.com
 

CADM Automotive Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 10/5  
52-314 Wrocław
 

CADM Automotive Sp. z o.o.

ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a-6  
40-384 Katowice
 

CADM Automotive GmbH

Ischenhauser Str. 13  
D-82057 Icking / Monachium
triangletriangle

Ogłoszenia

Plan połączenia spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek CADM Automotive Sp. z o.o. oraz CTRLCAD Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy procedury ZO/01/2017:

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania nr ZO/01/2017 w terminie do 19 maja 2017 r. do godz. 09.00 wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza wybrana zastała oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Koltech Sp. z.o.o.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2016 – dotyczy procedury ZO/01/2016:

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania nr ZO/01/2016 w terminie do 27 grudnia 2016 r. do godz. 13.00: 1. na zadanie nr 1 wpłynęła 1 oferta, 2. na zadanie nr 2 wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza dla zadania nr 1 wybrana została oferta złożona przez firmę Virtline Sp. z o.o., jako najkorzystniejsza dla zadania nr 2 wybrana została oferta złożona przez firmę Morele.net Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2016 – dotyczy procedury ZO/02/2016:

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania nr ZO/02/2016 w terminie do 27 grudnia 2016 r. do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę NG-PLM-TEC Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2016 – dotyczy procedury ZO/03/2016:

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania nr ZO/03/2016 w terminie do 27 grudnia 2016 r. do godz. 13.00 wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Koltech Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.01.2017 – dotyczy procedury ZO/04/2016:

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania nr ZO/04/2016 w terminie do 16 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Koltech Sp. z o.o.
triangletriangle

Dotacje

Firma CADM Automotive uzyskała dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIR na realizację projektu pn.: „Utworzenie przez CADM Automotive Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb branży automotive”.


Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego specjalizującego się w prowadzeniu badań nad innowacyjnymi elementami konstrukcyjnymi dla branży motoryzacyjnej.

Planowane efekty: Utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystujących optyczne właściwości materiałów.

Całkowita wartość projektu: 2.533.800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 721.000,00 PLN